Regler

Retro Racing Saloon är en klass avsedd för bilar som är att betrakta som historiska, men som inte till alla delar uppfyller kraven på att vara strikt historiska avseende de krav som FIA ställer för att godkänna dem för Historic Technical Passport. Även om detta reglemente innebär vissa tekniska friheter, jämfört med de bilar som är byggda helt enlighet med FIA:s historiska reglemente Appendix-K, är det vår rekommendation att man parallellt med detta reglemente tittar i Appendix-K, så man kan ta höjd, för att i framtiden, om man så vill, utveckla bilen för att erhålla en HTP.
Regementets syfte är att förenkla och förbilliga möjligheten att bygga en bil för denna typ av bilsport. Det kommer i särskilda fall, efter dispensansökan, vara möjligt att klassa in andra lösningar, på en specifik bilmodell, om dessa är väl motiverade av praktiska, och ekonomiska skäl. Dessa klassningar ska vara möjliga för alla med samma bilmodell att nyttja.
I reglementet hänvisas till Svenska Bilsportförbundets gemensamma Tekniska Regler, TR