Bromsar

Bromsen är fartens värste fiende, berättade Bo Ridström, för mig, redan på 70-talet!

Nog är det så, men det innebär troligen inte att vi inte ska lägga lite omsorg om bromsarna, även i detta reglemente.

Nu kan vi dock slå fast att dessa bilar, med inte allt för mycket föste,  kommer att klara sig bra med de bromsar som sitter original på dem, i de flesta fall.

Men vi kan ju inte ha för bra bromsar, så även här lämnar vi lite utrymme för modifieringar.

Och då kommer vi tillbaks till årtalet 1981. Om ett broms-ok fanns monterat på en standardbil, klassad i Grupp 1, eller 3, fanns 1981, så är det även tillåtet i vår klass!

Då har vi först en regel, som gäller tillägsklassade bromsar!
Du får använda samtliga de bromsok, och bromsskivor, som var homologerade till din bil.

Men du får även modifiera, eller byta ut, de bromsar du har, enligt följande.

Trumbromsar får ersättas av skivbromsar, om de är av typ och utförande som fanns på en standardbil, klassad i gr 1-3 fram till 1981

Bromsklossar är fritt, liksom bromsskivan, förutom att den måste vara i ett stycke, alltså inte bultad, eller på annat sätt fäst, i ett nav, ett s.k. Bellhouse.

Bromsledningarna är likaså fria, liksom de adepters vi kanske måste tillverka för att kunna byta oken på vår bil

Det är tillåtet att koppla bort, flytta, lägga till eller demontera bromsservo, och det är tillåtet att montera en bromsvåg, på bilen. Det är naturligtvis också tillåtet att montera en bromsreducering, även justerbar, på bromsledningen. Det är även tillåtet med en hydraulisk handbromsanordning.

Det kommer att vara tillåtet att demontera bromsköldarna, liksom att monter andra, med anordning för att kyla bromsarna. Det är också tillåtet att monter luftkanaler, från bilen front, under förutsättning att luften hämtas från redan befintliga hål, eller från undersidan av frontspoiler/kaross.