Motor

Utgångspunkt är motorer på upp till två liter, som varit klassade i grupp 2. De får bara ha två ventiler och tilläggsklassade topplock är ej tillåtna.
Ni kan själv välja motorvolym, eftersom det blir olika vikt på bilen, beroende på hur stor motorn är.
Bilen ska ha en motor som tillhör samma motorfamilj, som bilen är klassad med.
Motorfamilj är ett begrepp vi använder för att beskriva en viss typ av motor.
Ett exempel kan vara Volvo B18, och B20. Det är i grunden samma motor, med olika volym.
Här får vi använda vilken vi vill, i vår bil, oberoende av vilken volym som var klassad.
Man kan alltså köra med en B20 i en PV och en B18 i en 140, om man vill!
Men ingen av modellerna kan använda en B19, eftersom det är en annan motorfamilj.

Likaså kan man använda en Ford Pinto, med olika volym, i en Escort, beroende på hur tung man vill ha den. Även Opel har ju ett brett utbud av olika motorstorlekar, på sin CiH-motor.

Även om klassgränsen är 2 liter, är det tillåtet att renoveringsborra max 1,25mmm även om det innebär att klassgränsen om 2 lite överskrids. Huvudsaken är att utgångsblocket kommer från en motor som varit godkänd i Gr upp till 2 litet fram t.o.m. 1981.
Bearbetning av motorns delar är fritt. Det är dock inte tillåtet att lägga till material!
Ett exempel på ej tillåtet tillägg av material är att svetsa i toppen, så kanaler kan göras större.
Det är inte heller tillåtet att tillverka spacerplattor, så att man kan flytta insuget, och därmed göra rakare kanaler.
I motorn kommer däremot flera detaljer att vara fria. Vevaxel, och vevstakar är två exempel. Dock ska slaglängden på veven vara samma som klassad för motorn. Kolvarna är helt fria, liksom ventiler, svänghjul och ventilmekanism.
Kamdrivining är också fri liksom remskivor och remmar.
Motorn ska vara försedd med våtsump men oljepump och oljekylare är fria.
Utformningen av våtsumpen är fri inklusive utformning av bafflingsplåtar etc
Motorfästena är fria, men motorn ska vara monterad i originalposition, förutom den justering det kan innebära att använda tunnare delar som ersätter original gummielement, i motorfästet.
Alla bultar, muttrar och brickor, är fria.
Nu kan man tänka att en motor som får ha fri vev, fria stakar och fri ventilmekanism, är möjlig att varva mer. Och då tappar man ju lite av anledningen till varför man tillåter dessa modifieringar, att det ska bli mer tillförlitligt.
Därför kommer vi att skriva in en möjlighet att sätta elektronisk varvtalsbegränsning på motorerna. Vi kommer alltså inte att behöva använda det från start, av serien, men det kan senare bli obligatoriskt.
Men det är inte alls säkert att det kommer att bli så. För två-ventilade motorer har mer eller mindre en inbyggd varvbegränsning, eftersom fyllnadsgraden är ganska begränsade i dessa motorer.
De har oftast en högsta effektivitet runt 7 000 varv, och ökar man varvet så faller momentet, vilket gör att effektökningen blir ganska liten.
När det gäller vilka motorer man får använda så är ju det magiska året 1981. Ni får alltså alltid använda en motor, eller en topp, som fanns tillverkad 1981.
Men det kommer också att vara möjligt, i vissa fall, att ”klassa” in nyare delar, om man kan motivera varför det ska vara nödvändigt. Ekonomi och tillförlitlighet är två tungt vägande skäl i detta sammanhang.
Medför en sådan begäran möjlighet att väsentligt öka prestanda, kommer dock en sådan ”klassning” att avslås.
Har ni en bilmodell som saknar en lämplig motor?
Ett exempel är Vauxhall Chevette, som har en 1200 eller en sextonventilers 2,3L motor.
Lugn, det går att ”klassa” in en annan motor, till en sådan bil! En Opel CiH skulle ju kunna vara lämplig till Kadettens kusin!
Bränslesystem
Det är endast tillåtet att använda förgasare i Retro Racing. De ska dess utom vara av en modell som fanns 1981. Weber 45 DCOE är ett exempel på förgasare som är godkänd. Även nyare förgasare, typ Fajs, är godkända, om de är av en liknade modell, som Webern. Men Mikuniförgasar, som exempel, som har blivit populärt i vissa sammanhang, är ej tillåtet. Förgasaren får ej vara utrustad med någon elektronik.
Insugningsrören är fria.
I övrigt är bränslesystemet fritt. Om originaltank används så ska den vara skumfylld, men vi rekommenderar att säkerhetstank används. Tänk på att bränslesystemet bör vara så stort att det går att köra entimmes-race med bilen, då något sådant lopp kan bli aktuellt.
Tändning
Tändsystemet är fritt. Men om bilen är försedd med fördelare så måste denna användas. Det är inte heller tillåtet att använda fler tändspolar än vad billen hades som original.

Det är inte heller tillåtet att använda fler tändspolar än vad billen hades som original.