Kaross

Jag har lovat att beskriva de tekniska reglerna, för Retro Racing, i en mer lättsam form, och där också förklara lite om hur vi har tänkt, och varför vi kommit fram till att det ska vara på ett visst sätt.

Jag har tänkt att dela upp det i ämnesområden. Dels för att det är enklare att skriva ett stycke i taget, och dels för att det är enklare att läsa en liten bit i taget.

Tänk på att ni kommer att behöva en vagnbok för racing, när ni bygger en bil efter detta reglementet.

Det är också bättre att dela upp det på ett sådan sätt då alla följdfrågor, som kan uppstå efter min, mer eller mindre förvirrande, artikel, då hamnar i en tråd under respektive ämne.

Eftersom de allra flesta börjar med karossen tycker jag att det är lämpligt att även jag börjar där.

Utgångspunkt för vårt bygge ska vara en kaross, från en bil som varit klassat i Grupp 1, eller Grupp 3. Här kan ni leta upp vilka bilar som är klassade, och när. https://historicdb.fia.com/cars/list

Då får vi per automatik också en sista årsmodell, då dessa klassningar sträcker sig fram till 1981. Därefter blev kom Grupp N och Grupp A samt Grupp B, för sportbilar.

I de flesta avseenden kommer vi också att få använda oss av de modifieringar som var tillåtna i Grupp 2, på dessa bilar, och det är Grupp 2 1981 ni ska titta på om ni bygger en bil specifikt för denna klass.
Detta för att vi ska kunna bygga en bil som senare ska gå att modifiera till en historisk bil, med Historic Technical Passport, som i vardagstal kallas för http, om vi så vill.

De gamla reglerna hittar ni här, och man kan nog, med fog, säga att regelskrivning har utvecklats under årens lopp! https://historicdb.fia.com/sites/default/files/regulations/1439540717/appendix_j_1981.pdf

När ni börjar bygga bil så är det bra att veta vad de generella tekniska reglerna säger, om en rad saker.  De är de som ligger till grund för vårt reglemente. De hittar ni här!

https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/teknik/2021/tr_tekniska_regler-2021_faststallda.pdf

När vi bygger en bil så är det viktigt att få bort så mycket vikt som möjligt! Allt som är skruvat fast i karossen, och som vi inte behöver använda är tillåtet att demontera. Det är också tillåtet att ta bort fästen, till komponenter som vi inte behöver använda, även om de är fastsvetsade i karossen. Det är också tillåtet att förstärka karossen, genom att svetsa skarvar.

Störtbågen ska byggas enligt de regler som finns i SBF gemensamma tekniska regler, men den får ej passera torpedväggen eller brandvägg mot bagage! Om ni redan har en klar bil, med en båge som går fram till tornen, så kan ni få dispens att köra med denna, men då mot ett vikttillägg på 50 kg.

Tänk på att äldre bilar som haft vagnbok, med en då godkänd störtbåge, även framledes får åka med denna. Kontrollera med SBF besiktningsman vad som gäller på just er bil.

Det är tillåtet att byta ut sidorutor, och bakruta, till motsvarande i plast.

Det är också tillåtet att montera skärmbreddare på alla bilar. De får bredda bilen maximalt 50 mm, per skärm.

Tänk på att om ni bygger på en bil som ni senare tänker utveckla till historisk racing, med HTP, så är det bara de som bevisligen hade skärmbreddare, på den tiden, som får ha det i dag, i historisk racing. Ett exempel på det är Volvo 142, som aldrig tävlat med skärmbreddare, på 70 och 80-talet, och således inte får använda detta i historisk racing, men får ha det i vår klass.

Det är tillåtet att demontera kofångare, om de inte är en integrerad del av karossen. Exempel på det senare är Volvo 240, som måste använda kofångare, fram.

Det är tillåtet att montera en frontspoiler, som sitter under den horisontella linje som bildas mellan hjulens centrum. Spoilern få inte gå utanför karossens yttre begränsningslinjer, sett uppifrån.