Framvagn och bakvang

Nu har vi kommit en bit på väg, i vårt bygge av en bil till Retro Racing.

Nu ska vi se till att hjulupphängningarna är så bra, som de får, i klassen. Det är enklast att beskriva framvagnen, så vi börjar med den.

Framvagn.

Främre hjulupphängningen ska vara helt original, med undantag av följande modifieringar.

Alla bärarmar ska sitt monterade i original hål, i kaross, och hjälpram. (i.e. framaxelbalk, eller motsvarande). Bärarmarna får förstärkas och bultar, muttrar och brickor är fria.
Bärarm får modifieras för att uppnå lämplig camber. Ett exempel på detta är Volvo 240 där man förlänger bärarmen någon, eller några centimeter, för att få ut hjulet en aning.
Original bussningar får fritt bytas men de ska vara monterade i original bärarm, utan modifieringar.

Även karossen, eller hjälpram, får förstärkas, genom tillägg av material, men hål, för infästning av bärarmar får ej flyttas.

Hjulspindel ska vara original, till någon bil, som tillverkats senast 1981, men den får modifieras för att kunna montera ett annat hjullager.

Det är ju lite skillnad på om man har dubbla bärarmar, eller Mc Person.

Om vi börjar med dubbla bärarmar ska ha stötdämparen monterad i originalfästen, i båda ändar.
Dessa infästningar får förstärkas, genom tillägg av material.

Om bilen är utrustad med McPerson, så ska stötdämparen vara monterad i hjulspindeln, som original, för just den hjulspindeln. Toppmonteringen är fri, men hålen, i karossen ska vara original, både avseende de för de bultar som håller topplattan på plats, liksom det urtag som finns, i karossen,  för att komma åt stötdämparens mutter, som håller den i topplattan.

Stötdämparen är fri, men den får bara ha en justering, precis som i historisk bilsport.

Även fjädern är fri men ska sitta monterad på originalplats, eller runt stötdämparen. Det är tillåtet att ha justerbara fjädersäten och det är tillåtet att modifiera kaross, och bärarm, för att anpassa till andra fjädrar, än original.

Bakvagn.

Här skiljer vi på bakvagnar med individuell hjulupphängning och de som har stel bakaxel.

Vi börjar med den förstnämnda!
Här får man inte ändra på någon geometri, genom att flytta på hål i kaross eller hjälpram eller bärarm.
Bussningar är fria men ska vara monterade i original hål, i kaross, hjälpram eller bärarm.

Stötdämparen är fri, men den får bara ha en justering, precis som i historisk bilsport.

Även fjädern är fri men ska sitta monterad på originalplats, eller runt stötdämparen. Det är tillåtet att ha justerbara fjädersäten och det är tillåtet att modifiera kaross, och bärarm, för att anpassa till andra fjädrar, än original.

Om din bil är utrustad med stel bakaxel, vilket även innefattar De Dion, så är reglerna en aning friare.

Här är den undre bärarmen fri, men ska sitta monterad i originalinfästning i karossen.
Infästningen får förstärkas, men hålen måste sitta kvar på samma ställe, som original.

Övre bärarmen är helt fri, inklusive fäste i både kaross, och bakaxel. Men staget får ej passera igenom golvet. Golvet får dock, modifieras, genom riktning, max 30 mm, för att bereda plats för staget.

Phanard-staget är fritt men måste sitta monterat i original fäste, som får förstärkas, i karossen.

Saknar din bil Phanardstag. original, är det tillåtet att montera ett sådant, och då är naturligtvis även fästet, i karossen, fritt.

Bakaxeln måste vara av samma typ som original, på bilen, men är fritt under förutsättning att det kommer från en personbil som fanns 1981. Den ska monteras i samma position som orginalaxeln, i längdled.

Alla fästen, i bakaxeln, för bärarmar, och stag, är fria.

Stötdämparen är fri, men den får bara ha en justering, för sättningen. 

Även fjädern är fri men ska sitta monterad på originalplats, eller runt stötdämparen. Det är tillåtet att ha justerbara fjädersäten och det är tillåtet att modifiera kaross, och bärarm, för att anpassa till andra fjädrar, än original.

Om din bil är utrustad med bladfjädrar är det tillåtet att byta till spiralfjädrar, monterade runt stötdämparen.
Bladfjäderns fästen, i karossen, är då tillåten att montera en undre bärarm i.