Tekniska Regler

Hands using laptop with mathematical formulas. Online education concept

Jag har ju tidigare lovat att beskriva de tekniska reglerna för Retro Racing, i en mer lättsam form och där också förklara lite om hur vi har tänkt, och varför vi kommit fram till att det ska vara på ett visst sätt.

Min tanke är att dela upp det i ett antal ämnesområden. Dels för att det är enklare att skriva ett stycke i taget, dels för att det oftast blir tydligare med ett område i taget.

Det blir också bättre att dela upp det på ett sådan sätt, då alla följdfrågor som kan uppstå efter min, mer eller mindre förvirrande artikel, då hamnar i en tråd under respektive ämne.

Nåväl, eftersom de allra flesta börjar sitt bygge med karossen tycker jag att det är lämpligt att även jag börjar där.

Utgångspunkt för vårt bygge ska vara en kaross, från en bil som varit klassad i Grupp 1, eller Grupp 3. Här kan ni leta upp vilka bilar som är klassade, och när. https://historicdb.fia.com/cars/list

Genom att hålla oss till Grupp 1-3, får vi per automatik också en sista årsmodell, då dessa klassningar sträcker sig fram till 1981. Därefter blev kom Grupp N och Grupp A för standardbilar, samt Grupp B för sportbilar.

I de flesta avseenden kommer vi I Retro Racing få använda oss av de modifieringar som var tillåtna i Grupp 2, på dessa bilar. Det är Grupp 2 1981 ni ska titta på om ni bygger en bil specifikt för denna klass.  Detta medför också att vi kan bygga en bil som senare ska gå att modifiera till en historisk bil, med Historic Technical Passport, som i vardagstal kallas för HTP, om vi så vill.

Tänk på att ni kommer att behöva en nationell vagnbok för racing, när ni bygger en bil efter Retro Racing reglementet.

De äldre reglerna hittar man här, man kan nog med fog säga att regelskrivning har utvecklats under årens lopp. https://historicdb.fia.com/sites/default/files/regulations/1439540717/appendix_j_1981.pdf

När vi börjar bygga en bil, så är det bra att veta vad de generella tekniska reglerna säger, inom en rad områden.  Dessa regler ligger till grund för vårt reglemente. De hittar ni här!

https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/teknik/2021/tr_tekniska_regler-2021_faststallda.pdf

När vi bygger en bil så är det viktigt att få bort så mycket vikt som möjligt! Allt som är skruvat fast i karossen, och som vi inte behöver använda är tillåtet att demontera. Det är också tillåtet att ta bort fästen, till komponenter som vi inte behöver använda, även om de är fastsvetsade i karossen. Det är också tillåtet att förstärka karossen, genom att tilläggssvetsa skarvar.

Störtbågen ska byggas enligt de regler som finns i SBF gemensamma tekniska regler, men observera att den i Retro Racing ej får passera torpedväggen eller brandvägg mot bagage!
Om ni redan har en färdig bil, med en störtbåge som går fram till tornen, så kan man söka dispens att ändå  köra med denna, men då endast om bilen haft en vagnbok med denna störtbåge och mot ett vikttillägg på 50 kg.

Tänk på att äldre bilar som haft vagnbok, med en då godkänd störtbåge, även framledes får åka med denna. Kontrollera med SBF besiktningsman vad som gäller på just er bil.

Instrumentbrädan ska vara kvar men allt som sitter dolt, under den får demonteras. Det är också tillåtet att ta bort luftutblås. Täcklock för högtalare, radio, mm, men de hål som uppstår ska täckas med plåt, eller liknade. Handsfack-luckan får tas bort, men ska även den ersättas med något som täcker hålet. Det är tillåtet att flocka instrumentbrädan.

Det är tillåtet att byta ut sidorutor, och bakruta, till motsvarande i plast.

Det är också tillåtet att montera skärmbreddare. De får bredda bilen maximalt 50 mm, per skärm.
Jag lägger in en ritning, som finns i FIA-reglementet, som visar hur de ska vara utformade, i den senare delen av regelperioden. I den tidigare delen fick skärmbreddaren bredda hela skärmen.

Tänk på att om ni bygger på en bil som ni senare tänker utveckla till historisk racing, med HTP, så är det bara de som bevisligen hade skärmbreddare, på den tiden, som får ha det i dag i historisk racing. Ett exempel på det är Volvo 142, som aldrig tävlat med skärmbreddare på 70 och 80-talet, och således inte får använda detta i historisk racing, men får däremot ha det i Retro Racing.

Det är tillåtet att demontera kofångare, om de inte utgör en integrerad del av karossen. Exempel på det senare är Volvo 240, som måste använda originalstötfångare, fram.

Det är tillåtet att montera en frontspoiler, som sitter under den horisontella linje som bildas mellan hjulens centrum. Spoilern få inte gå utanför karossens yttre begränsningslinjer, sett uppifrån.