Bulletin 2 Katalysator

Det är tillåtet, men ej obligatoriskt att använda katalysator, i Retro Racing.

I det fall man kör utan katalysator är s.k. miljöbränsle, alkylatbensin, obligatorisk.